Kontakta Färgelanda Maskinschakt AB

Behöver du hjälp med markarbeten, såsom schaktning, dränering eller andra entrepenadmaskinsarbeten? Har du frågor om våra tjänster eller vill veta mer om oss? Hör gärna av dig!

Kontaktuppgifter

Krister Hansson o. Bertil Hansson

Telefon 0528-101 38

E-post
fargelandamaskinschakt@gmail.com


Besöksadress

Verkstad Assarebyn
458 93 FÄRGELANDA


Postadress
Box 116
458 22 FÄRGELANDA

hCaptcha